Tyršův sad – park místo hřbitova

Poznejte krásný park se vzácnými dřevinami, který byl založen na netradičním místě – místo zrušeného městského hřbitova.

Tyršův sad byl založen v roce 1907. Původní hřbitov se nacházel v bezpečné vzdálenosti od městských hradeb, jeho založení předcházel zákaz císaře Josefa II. o pohřbívání v prostorách města. Hroby na hřbitově byly původně rozmisťovány bez nějakého plánu, po nějakou dobu se jednalo o největší hřbitov na Moravě. Nacházely se zde vzácné keře, topolová alej a nejrůznější další rostliny.

Hřbitov. Autor: William Murphy
Hřbitov. Autor: William Murphy

Ostatky byly přemístěny

O tom, že by hřbitov měl být přemístěn, se rozhodovalo již od poloviny 19. století. K zastavení pohřbívání došlo nejdříve v nejstarší části hřbitova, postupně ustávalo ukládání ostatků i v dalších částech a úplné zrušení nastalo v roce 1883.

Byl založen nový hřbitov ve Vídeňské ulici – tzv. Ústřední hřbitov – a na něj byly postupně přemísťovány ostatky známých osobností. Část původního hřbitova byla dokonce zastavena domy.

Ze hřbitova vznikl park s botanickou zahradou

K rozhodnutí o přeměně hřbitova ve veřejný park bylo rozhodnuto v roce 1907. Postupně k parku také přibyla školní botanická zahradazoologická zahrada drobných živočichů, ZOO však zase v roce 1947 zanikla.

Rozkvetlý Tyršův sad. Autor: Jaroslav A. Polák
Rozkvetlý Tyršův sad. Autor: Jaroslav A. Polák

V centru parku zůstal zachován hřbitovní kříž a pomník Rogera Valhuberta, francouzského generála, který byl zraněn v bitvě u Slavkova a později v Brně zemřel. Při pracích v parku se dodnes nacházejí ostatky a drobné předměty.

Jak získal park své jméno

V sousedství parku se nacházel Sokolský stadion, park je tedy pojmenován podle Miroslava Tyrše – zakladatele Sokola.

Park sloužil jako spojka mezi ulicemi a byl vždy oblíbeným místem pro dětské hry i procházky dospělých. Na konci 20. století prošel park důkladnou rekonstrukcí a byl v něm vybudován speciální záhon určený nevidomým – popisky ke květinám jsou psány Braillovým písmem.