Hrad Veveří

Gotický hrad Veveří se tyčí nad Brněnskou přehradou

Hledáte-li nádherné místo na výlet v těsné blízkosti Brna, vydejte se k hradu Veveří. K hradu vás přiveze autobus, ale pokud chcete zažít i trochu romantiky, vydejte se kolem přehrady turistickou stezkou nebo jeďte parníkem.

  • Památka pochází ze: 13. století
  • Sloh: Gotika
  • Zajímavosti: Hrad 3× navštívil britský premiér Winston Churchill
  • TIP: Výlet lodí na hrad Veveří

Hrad je připomínkou nejstarší moravské historie a současně ukázkou toho, jak může nádherná a cenná památka zchátrat. Otevřen pro veřejnost a rekonstruován je hrad Veveří od roku 2002, rekonstrukce je však nákladná a probíhá pomalu. Hrad je obrovský a zub času i špatné zacházení zde vykonaly své. Pojďme ale popořadě…

Od loveckého hrádku k hradnímu areálu

Moravská knížata vybudovala Veveří původně jako dvorec, ze kterého vznikl lovecký hrad. Poloha na ostrohu nad Brněnskou přehradou ho přeurčila i k obraně. První zmínky pocházejí z roku 1213, hradem se Veveří oficiálně stalo za vlády Přemysla Otakara II. Kromě panského sídla sloužil hrad i jako vězení, kam byli umisťování různí političtí odpůrci a také se zde konaly popravy. Ve 14. století získalo Veveří současnou podobu.

Veveří prošlo velkou přestavbou v zámecké bydlení

Střídání majitelů hradu příliš neprospívalo, v 17. století byla provedena velká přestavba a hrad byl znovu opevněn. Století 18. přineslo proměnu opevněného sídla v zámecké bydlení a vzniklo zde i  hospodářské centrum. V pozdějších letech byl u hradu zřízen velký park se skleníky, v roce 1925 se Veveří stalo majetkem státu.

Nová doba přinesla neodborné zásahy a rekonstrukci

Další historie přinesla Veveří devastaci a neodborné zásahy do historicky cenných míst – za 2. světové války sídlily na hradě jednotky SS, později byl hrad upraven pro lesnické učiliště. Po jeho zrušení zůstal na nějakou dobu prázdný. Zamýšlela se také přestavba na mezinárodní kongresové centrum, ale nebyla dokončena. Nastalé změny však výrazně snížily uměleckou hodnotu Veveří.

V současnosti ožívá Hrad Veveří akcemi pro veřejnost

V současnosti jsou do jeho obnovy investovány několikamilionové částky v rámci Programu záchrany architektonického dědictví – návštěvníkům tak konečně má co nabídnout! Užijete si prohlídku areálu a krásný výhled do okolní krajiny, ale i některou z pořádaných kulturních akcí. Bývají zde např. přehlídky, kulturní festivaly, setkání umělců, výstavy, ale i prozaičtější události – například Slavnosti moravského uzeného nebo Guláš Fest konaný v červenci.