Moravské zemské muzeum

V Moravském zemském muzeu si prohlédnete 6 milionů exponátů

Máte rádi historii? Zajímáte se o nejrůznější umělecké předměty? Pak zavítejte do některé z mnoha budov, ve kterých jsou umístěny sbírky Moravského zemského muzea Brno. 6 milionů zajímavých a cenných předmětů z oblasti přírody i společenských věd uspokojí i nejnáročnější zájemce. Stálé expozice, výstavy, exkurze, přednášky a vědecká činnost k Moravskému zemskému muzeu neoddělitelně patří.

  • Památka pochází z roku: 1817
  • Zajímavosti: 2. největší a nejstarší muzeum v ČR
  • TIP: Světoznámý obraz Mamut

2. nejstarší muzeum píše svou historii od začátku 19. století

Po Národním muzeu je Moravské zemské muzeum největším a nejstarším muzeem České republiky. Shromažďuje nejen sbírkové předměty, ale věnuje se i vydavatelské, osvětové a vědeckovýzkumné činnosti. Majestátní muzeum bylo založeno již v roce 1817 dekretem císaře Františka I. Tehdejší rozvoj vědy totiž vyžadoval oporu ve sbírkách, které by dokumentovaly jak kulturu, tak historii i přírodu. A v neposlední řadě vyzdvihovaly vlastenectví. Tehdejší významní šlechtici, vzdělanci a vlastenci předložili císaři spis, který prokazoval, že založit muzeum v Brně je nezbytné, a věnovali nově založenému muzeu i základ některých sbírek. Muzeum v Brně bylo původně na počest zakladatele nazváno „Františkovým.“

Sbírky jsou umístěny v několika budovách

Jednotlivé expozice jsou tak rozsáhlé, že vyžadují umístění ve více budovách. Historické sbírky, pravěk a středověk na Moravě i svět nerostů najdete například v Dietrichsteinském paláci a Pavilonu Anthropos, Biskupský dvůr nabízí faunu, ryby a houby, Památníky jsou věnovány Leoši Janáčkovi a J.A. Komenskému, další sbírky najdete na zámku v Budišově nebo v kulturních centrech a dalších objektech.

Dlouhodobá výstava díla Zdeňka Buriana pojme i mamuta

Ve sbírkách Moravského zemského muzea se nachází řada obrazů Zdeňka Buriana. Kresby, studie a přes 200 obrazů tvoří největší sbírku Burianových děl. Dostanete se s nimi do doby pravěku, uvidíte rekonstrukce pravěkých zvířat, například legendární Burianův obraz Mamut je známý po celém světě. Prostřednictvím pestrobarevných děl navštívíte dávno zmizelý svět.

Noc muzeí Brno proběhne i v Moravském zemském muzeu

Jako každý rok proběhne i v Brně noc muzeí. Také Moravské zemské muzeum se do podvečerního otevření muzejních budov pravidelně zapojuje, čímž umožňuje veřejnosti navštívit své prostory až do půlnoci za symbolické vstupné nebo zcela zdarma. Zajištěna je i bezplatná doprava. Zájemci si tak mohou muzeum prohlédnout v neobvyklém čase a nezapomenutelné noční atmosféře. Noc muzeí Brno bývá často propojována s dalšími akcemi, přednáškami, koncerty, divadelními představeními, přehlídkami a další pestrou nabídkou.

Návštěvu muzea si můžete sjednat předem

Je-li vás více, vyplatí se objednat si prohlídku s předstihem: