Jak vznikal název „Brno“?

Napadlo vás někdy, jak vlastně města získala svá jména?

Právě Brno má poměrně dlouhou a zajímavou historii názvu a původ není zcela jasný. Vydejte se tedy s námi na cestu, kterou se název města dostal až k dnešní podobě. Mnoho měst nese jméno podle

  • krajiny
  • významných událostí
  • nebo osobností
  • u některých již původ názvu ani nelze zjistit

O jménech měst vyprávějí pověsti, při zkoumání se dostaneme do dávné historie a některé poznatky mohou být skutečně překvapující.

Brno 1593
Brno 1593

Název Brno měl několik podob

Název „Brno“ má pravděpodobně slovanský původ a pochází z doby před vznikem písemných pramenů. Existuje několik teorií o jeho vzniku.

Jedna z teorií říká, že název „Brno“ pochází z praslovanského slova „brána“ nebo „brázditi„, což znamená prorážet cestu nebo vstupovat do něčeho. Podle této teorie by Brno bylo pojmenováno podle brány, kterou tvoří soutok řek Svitavy a Svratky, které zde vytvářejí přirozenou cestu do Moravského krasu.

Další teorie tvrdí, že název „Brno“ pochází z keltského slova „birno“, což znamená bažina nebo mokřad. Podle této teorie by Brno bylo pojmenováno podle bažinatého terénu, který zde dříve pravděpodobně existoval.

Existuje také teorie, že název „Brno“ pochází z latinského slova „veru novum„, což znamená „skutečně nové“. Tuto teorii však většina lingvistů považuje za nepravděpodobnou.

Přesný původ názvu „Brno“ není tedy úplně jasný, ale pravděpodobně je spojen s geografickými a přírodními podmínkami daného území.

První písemné záznamy o městě lze nalézt v Kosmově kronice, ve svých slavných dobách bylo označováno jako královské hlavní město. V současných dějinách neslo Brno několik oficiálních pojmenování jako Zemské hlavní město Brno a krajské město Brno.

V brněnském hantecu se setkáme s označeními Bryncl nebo Brnisko, centrum Brna bývá nazýváno Štaclem.

Podle osady, hradu, nebo 7 studní?

Vědci, kteří se původem názvu zabývají, hledají inspiraci v místech, kde stála původní osada. Byla umístěna na velmi vlhkém a blátivém místě a v okolí byly mokřiny. Základem by tedy mělo být Staročeské slovo /brnije/, které označuje hlínu, kal nebo bláto. Nakonec o těchto blátivých podmínkách svědčí i další městské části – Hlinky (hlína), Žabovřesky (žáby) nebo Komárov (komáři), Řečkovice (říčky) i Mokrá hora.

Jiná verze spojuje Brno s hradem, který zde založil kníže Břetislav. Ten stával snad někde mezi brodem přes Svratku a Mendlovým náměstím, nebo možná také na Petrově. Hrad vznikl později než zmiňovaná osada.

Hovoří se i o lese se 7 studnami /německy Brunnen/ – tedy Brünen, Brunn, avšak toto spojení se považuje spíše za vyvrácené.