Hrad Špilberk s podzemními kasematy přitahuje tisíce turistů

Co uvidíte při příjezdu do Brna jako první? Už z dálky se tyčí výrazná dominantu města – hrad Špilberk. Ten je spojen s dějinami města již více než 700 let. Přitažlivá není jen samotná stavba a její pohnutá historie včetně stálých expozic, podzemních chodeb a vězení, ale i nejrůznější kulturní vystoupení, divadlo a koncerty. Vždy na začátku června zde navštívíte gurmánský Špilberk Food Festival. Hrad Špilberk zkrátka stále žije.

  • Památka pochází ze: 13. století
  • Sloh: Baroko
  • Zajímavosti: Hrad je proslulý jako žalář národů
  • TIP: Podzemní kasematy si chcete projít!

Slavná i temná historie hradu: Od sídla králů po žalář

Historie hradu Špilberku se začala psát v druhé polovině 13. století, kdy budoucí král Přemysl Otakar II. naplánoval stavbu sídla moravských vládců na kopci v těsné blízkosti historického jádra města. Významný královský hrad sloužil jako rezidence moravských markrabat do 15. století, kdy se hrad Špilberk stal především vojenským objektem a funkci reprezentativní rezidence postupně ztrácel.

Za husitských válek zaujal Špilberk roli pevnosti

Jako pevnost se osvědčil již v době husitských válek. Za vlády Jagellonců se začali často střídat majitelé, hrad pomalu upadal a chátral. Význam Špilberku tak vzrostl až za třicetileté války – díky opravám a masivnímu zdokonalení opevnění se město i hrad ubránily náporu Švédů. Císař pak Brnu udělil různá privilegia a hrad Špilberk se stal významnou moravskou barokní pevností, která se ubránila i pruskému králi Friedrichovi II.

Po Bílé Hoře vznikl proslulý „žalář národů“

Postupně začal hrad plnit i další funkci – byli zde vězněni někteří účastníci stavovského povstání, později nejrůznější trestanci i známé vojenské osobnosti. Napoleonská armáda, která opouštěla Brno po okupaci v roce 1809, poničila část opevnění. Ta už nebyla opravena a Špilberk dál sloužil jen jako věznice. Proslulí vězňové zde byli  nejrůznějších národností i z všech možných důvodů, proto býval Špilberk označován i jako „žalář národů“. V roce 1855 byla věznice zrušena, prostory postupně fungovaly jako kasárna, internační i koncentrační tábor. Vojenská minulost hradu končí v roce 1959, kdy se Špilberk stává sídlem Muzea města Brna. S historií návštěvníky seznamuje stálá expozice „Od hradu k pevnosti“.

Současný Špilberk žije kulturním životem

Hrad v současnosti slouží jako významné kulturní centrum. Stálé expozice, kasematy i příležitostné „hrad Špilberk“ výstavy přitahují stále více návštěvníků z domova i zahraničí. Prohlídková trasa s výkladem, která vede jednotlivými částmi hradu a především rekonstruovanými prostorami, je mimořádná, a důkladně turisty seznámí jak s historií hradu, tak všemi zajímavostmi.

Kasematy jsou stavební kuriozitou

Kasematy – prohlídka toho unikátu je jednou z největších atrakcí Špilberku. Podzemní místnosti vznikly během přestavby hradu na barokní pevnost. Původně sloužily jako úkryt pro posádku a materiál, později se změnily ve vězeňské cely. Kromě skutečných zločinců zde byli vězněni i političtí vězni, jejichž osudům, mýtům a legendám se věnuje stálá expozice. Prohlídku bez výkladu si můžete naplánovat individuálně, větší skupiny je nutno objednatpředem.

K nové tradici patří i Špilberk Food Festival

Zvláštní akcí především pro příznivce lahodného jídla a pití je Špilberk Food Festival, který se koná začátkem června. Šéfkuchaři z nejvýznamnějších restaurací jižní Moravy zde předvádějí své umění a na nádvořích a terasách připravují nejrůznější pochoutky. Součástí veselí je degustace, výroba a zásady pěstování vína. V rámci celé akce probíhají soutěže o hodnotné ceny a také pestrý doprovodný program pro všechny věkové kategorie.